ผู้เขียน หัวข้อ: รับตรวจสอบอาคาร ตรวจสอบความปลอดภัยอาคารตามกฏหมาย by AES Inspector  (Read 55 times)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

จักรกริช

  • Newbie
  • *
  • กระทู้: 4
    • ดูรายละเอียด
ตามที่ได้มีการประกาศใช้กฎหมาย  ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 59 (พ.ศ.2548) ต้องมีการตรวจสอบสภาพความปลอดภัยของอาคารเป็น ประจำทุก ๆ ปี  โดยผู้ตรวจสอบอาคารที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบจากกรมโยธาธิการและผังเมือง

สำหรับประเภทอาคารที่เข้าข่ายต้องตรวจสอบมี 9 ประเภท ได้แก่
•   1. โรงงานสูงมากกว่า 1 ชั้น และมีพื้นที่ตั้งแต่ 5,000 ตารางเมตร ขึ้นไป
•   2. อาคารสูง 23 เมตรขึ้นไป
•   3. อาคารขนาดใหญ่พิเศษที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 10,000 ตารางเมตร ขึ้นไป
•   4. อาคารชุมชนคนที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 1,000 ตารางเมตรขึ้นไป หรือจานวนคน ตั้งแต่ 500 คนขึ้นไป
•   5. โรงมหรสพ
•   6. โรงแรมที่มีจานวนห้องตั้งแต่ 80 ห้องขึ้นไป
•   7. สถานบริการที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 200 ตารางเมตร ขึ้นไป
•   8. อาคารชุด หรืออาคารที่อยู่อาศัยรวมพื้นที่ตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตร ขึ้นไป
•   9. ป้ายที่สูงจากพื้นดินตั้งแต่ 15 เมตรหรือมีพื้นที่ตั้งแต่ 50 ตารางเมตร ขึ้นไป หรือป้ายที่ติดตั้งบนหลังคาดาดฟ้าที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 25 ตารางเมตร ขึ้นไป
ตรวจสอบอะไรบ้าง ?
1. ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร
2. ตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ ( ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย , ระบบบริการ และอำนวยความสะดวก ได้แก่ ลิฟต์ บันไดเลื่อน ฯลฯ , ระบบสุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ระบบน้ำดี ระบบน้ำเสีย การกาจัดขยะมูลฝอย ฯลฯ )
3. ตรวจสมรรถนะของระบบและอุปกรณ์ต่างๆ ของอาคารเพื่ออพยพผู้ใช้อาคาร

สนใจงานตรวจสอบอาคารตามกฎหมาย ติดต่อ www.aes-service.com  or  โทร.  081-938-6116
Facebook: https://www.facebook.com/buildingInspectorbyAES/
Line :  tanakrit-bank
#ตรวจสอบอาคาร    #ตรวจอาคาร  #ตรวจสอบโรงงาน  #ตรวจสอบความปลอดภัยอาคาร  #ตรวจป้าย  #ตรวจอาคารพักอาศัย